Výhody profesionálního diabetologického analyzátoru HbA1C TOPCLASS medical pro soukromé osoby:

Náš přístroj má 2 funkce. První funkcí je, že funguje jako glukometr – stanovuje hladinu glykemie (krevního cukru). Druhou funkcí je, že funguje jako analyzátor HbA1c – stanovuje hladinu glykovaného hemoglobinu.

Klinické testování prokázalo, že laboratorní kontrola přesně koresponduje se stavem hypoglykemie, které tento přístroj naměřil. Analýza provedená podle standardů NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) identifikovala stejné hodnoty v přístroji s údaji získanými z laboratoře.

Přístroj ve velice jednoduchý na obsluhu. Měření je velmi jednoduché a obsahuje pouze 3 úkony – odebrání krve pomocí jednorázové lancety a odběrové nitě, vložení testovacího proužku, nakapání testeru A a B. Výsledky měření jsou pak známy do 5 minut. Údržba po použití je pak velmi jednoduchá. Velmi lehce lze sejmout část přístroje použitou při měření a pomocí tampónu během 10 vteřin použité části přístroje vysušit a vyčistit. Přístroj nepotřebuje žádné baterie, nabíjí se standardní nabíječkou na mobilní telefony.

Přístroj je přenosný, spolu s ním obdržíte praktické pouzdro, díky čemuž máte vše potřebné pro měření neustále při ruce.

Tento přístroj je jediným svého druhu na světě. Na analýzu glykovaného hemoglobinu se standardně používají pouze laboratorní přístroje, výjimkou je starší model tohoto přístroje, ten ovšem neobsahuje glukometr.

Při praktických pokusech na lékařské fakultě Univerzity Karlovy bylo zjištěno že tento přístroj je citlivější než ostatní glukometry. Nastupující hypoglykemii rozeznal dříve než ostatní glukometry (ty ukazovaly hraniční hodnoty). Díky tomu náš přístroj pomáhá odhalit včas hypoglykemické stavy, čímž umožní dříve na stav hypoglykemie reagovat a zmírnit následky hypoglykemického stavu.

Důležité upozornění: při dezinfekci prstu ze kterého bude odebírána krev, nelze použít dezinfekci, která obsahuje jód. Lze použít pouze 75% alkohol.

Přístroj je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv k použití pro praktické lékaře a diabetology v jejich ambulancích.

Přístroj Vám rádi předvedeme. Pro prezentaci přístroje vyplňte prosím náš formulář. 

Poté Vás bude telefonicky kontaktovat náš specialista a dohodne si s Vámi termín prezentace.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše telefonní číslo (vyžadováno)

Využití přístroje:

všeobecný praktický lékařdiabetologsoukromá osoba

Vaše zpráva - doplňující informace