Seznam vyšetření a četnost při péči o pacienta s DM2 u praktického lékaře

Seznam vyšetření a četnost při péči o pacienta s DM2 u praktického lékaře

Seznam vyšetření:

Frekvence – každé 3 měsíce:

Glykémie

Krevní tlak a puls

Hmotnost eventuálně BMI

Inspekce a vyšetření diabetické končetiny

HbA1c (do kompenzace – do 53 mmol/mol většina pacientů s DM2T

Frekvence – každých 6 měsíců:

HbA1c po dosažení cílových hodnot

Frekvence – 1 krát ročně:

Albumin – průkaz v moči

Měření ABI (index kotník – paže)

Analýza moči chemicky (pomocí diagnostického papírku)

EKG vyšetření laboratorní vyšetření

Seznam vykazovaných úkonů včetně kódů

Péče o stabilizovaného kompenzovaného diabetika 2.typu (01201) – 4 krát ročně.

Prohlídka dispenzarizované osoby (09532) – 4 krát ročně.

Stanovení glukózy glukometrem (01441) – 3 krát ročně. Jednou ročně je nutné laboratorní vyšetření.

Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci (01445) – 3 krát ročně. Jednou ročně je nutné laboratorní vyšetření.

Analýza moči chemicky – pomocí diagnostického papírku (09123) – 1krát ročně.

Albumin – průkaz v moči (81327) – 1 krát ročně.

Měření ABI: index kotník– paže (12024) – 1 krát ročně,

EKG vyšetření (09127) – 1 krát ročně.