Cirkulární stapler

Cirkulární stapler na jedno použití se používá hlavně pro end-to-end, end-to-side a side-to-side anastomózu při operacích stravovacího traktu – např. jícnu, žaludku atd.