Certifikáty

Zde naleznete potvrzení o registraci u SÚKL, Prohlášení o shodě (Declaration of conformity), EC certifikát a IFCC (International of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) certifikát.