Výhody profesionálního diabetologického analyzátoru HbA1C TOPCLASS medical pro lékaře:

Výhodná cena: v porovnání s konkurenčními přístroji (analyzátor QUO-Test), je pořizovací cena diabetologického analyzátoru HbA1C o 80% nižší. Náklady na jeden test jsou pak o 10% nižší oproti výše zmíněnému analyzátoru.

Jednoduché měření a manipulace s přístrojem: měření je velmi jednoduché a obsahuje pouze 3 úkony – odebrání krve pomocí jednorázové lancety a odběrové nitě, vložení testovacího proužku, nakapání testeru A a B. Výsledky měření jsou pak známy do 5 minut. Údržba po použití je pak velmi jednoduchá. Velmi lehce lze sejmout část přístroje použitou při měření a pomocí tampónu během 10 vteřin použité části přístroje vysušit a vyčistit.

Ekonomická výhodnost: náklady na jedno měření jsou 99 Kč. Pojišťovna pak za tento výkon (kód 01445) hradí 166 Kč. Zisk za tento výkon je pak 67 Kč.

Zvýšení komfortu pacientů: pro pacienty má stanovení HbA1c v ordinaci nesporné výhody, zejména s ohledem na významné zkrácení času nutného k absolvování vyšetření v ordinaci. Odpadá nutnost návštěvy biochemické laboratoře resp. odběrového místa ve dnech předcházejících kontrole u lékaře a navíc stanovení tohoto parametru bezprostředně před vyšetřením umožňuje objednávat pacienty na konkrétní čas a tím se minimalizuje doba strávená pacientem v čekárně. Navíc není nutné přicházet k odběrům na lačno a odběr se provádí za pomocí malé kapky kapilární krve. Také je možno náš přístroj použít při návštěvě imobilních pacientů.

Špičkové servisní služby: společně s Vámi provedeme prvotní nastavení přístroje podle Vašich potřeb. Zaškolíme personál, který bude s přístrojem pracovat. Pro okamžitou pomoc je pro Vás připravena profesionální telefonická pomoc. V případě poruchy Vám přístroj okamžitě vyměníme.

Přesnost: klinické testování prokázalo, že laboratorní kontrola přesně koresponduje se stavem hypoglykemie, které tento přístroj naměřil. Analýza provedená podle standardů NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) identifikovala stejné hodnoty v přístroji s údaji získanými z laboratoře.

Přístroj Vám rádi předvedeme. Pro prezentaci přístroje vyplňte prosím náš formulář. 

Poté Vás bude telefonicky kontaktovat náš specialista a dohodne si s Vámi termín prezentace.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše telefonní číslo (vyžadováno)

Využití přístroje:

všeobecný praktický lékařdiabetologsoukromá osoba

Vaše zpráva - doplňující informace