Pro veřejnost

Tato stránka a všechny odkazy s ní spojené slouží jako základní informace o diabetes a pojmy s diabetes spojené. Je určena pro lékaře i pro laiky bez vzdělání v oblasti medicíny.